6000-108000 m3/h

Text?

Flex, F

Module (M) finns i dagsläget i 15 storlekar upp till ca 9 m3/s.
Under 2011 kommer storlekarna ökas upp till ca 25 m3/s.

Modulaggregaten är konstruerat för att erbjuda största möjliga kostnads- och drifteffektivitet samt låga servicekostnader, och kan kombineras på en mängd olika sätt.

Suxess Module kan fås som tillufts- eller frånluftsaggregat, tvåvåningsaggregat med roterande värmeväxlare eller batterivärmeväxlare, alternativt enplansaggregat med till- och frånluft samt batterivärmeväxlare. Aggregaten kan anpassas för placering både inomhus och utomhus, där utomhusutförandet är försett med tak, huvar, galler och extra tätningar. Som standard ingår kammarfläktar med EC-motorer, alternativt IE2-motorer.

Styr- och reglerutrustning kan erhållas efter behov och önskemål, och shuntgrupper kan väljas till för våt-, värme- och/eller kylreglering.

Vi erbjuder flera olika leveransalternativ för våra modulaggregat. Du som kund kan välja att få modulerna levererade helt eller delvis ihopsatta, i lätt demonterbart utförande eller som platta paket om transportvägarna erfordrar detta. Vi kan också erbjuda slutmontering som då sker på montageplatsen med hjälp av våra egna montörer.

För mer information kontakta vår försäljningsavdelning.

Takaggregate Roof (R) är avsett att placeras på tak eller vid sidan av byggnaden.

Du som kund kan välja att få aggregatet levererat med eller utan el-, styr- och reglersystem samt shuntar placerat i servicegång för bästa arbetskomfort.

Suxess takaggregat är uppbyggt av svetsat ramverk i aluminium monterat på en kraftigt svetsad bottenram av stålplåt i fackverksutförande.

Ytbeklädnaden är i standardutförande tillverkat av aluzinkplåt (C4) men går att fås i andra utföranden enligt önskemål, tex rostfritt eller lackerat. Luckorna i höljet är isolerade med 50 mm mineralull 70 kg/m3 vilket ger ett k-värde på ca 0,6 W/m2 /°C, samt låg ljudnivå utanför aggregatet.

Bottenluckorna är dränerade, och serviceutrymmen är försedda med kraftig durkplåt av aluminium.

Eftersom Suxess Roof byggs på kundorder finns det näst intill obegränsade möjligheter att anpassa aggregaten för varje enskild anläggning i fråga om mått, utförande osv.

Våra ingenjörer har lång erfarenhet av att arbeta fram anläggningsanpassade aggregat tillsammans med konsulter, brukare och installatörer.

Suxess takaggregat finns i flödesområdet 5 m3/s – 25 m3/s, med batterivärmeväxlare eller roterande värmeväxlare som standard.

Andra återvinningsalternativ går att få på förfrågan.

Aggregaten utförs i fyra olika varianter enligt nedan:
Variant 1 roterande värmeväxlare
Variant 2 roterande värmeväxlare med evaporativ kyla
Variant 3 batterivärmeväxlare
Variant 4 tilluft/frånluft

För information om ingående komponenter eller dimensionering, kontakta försäljningsavdelningen.